fbpx

קצבה מזכה וקצבה מוכרת

קצבה מוכרת וקצבה מזכה

לעניין מיסוי קצבאות ישנה חשיבות בהבנה של מקור ההכנסה וסיווגה.
סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מסווג הכנסה מיגיעה אישית כך:

 1. קצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר.
 2. קצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקצבה בשל עבודה.
 3. קצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחל עליו (1) או (2).
 4. קצבת אובדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל.. או על פי ביטוח לאובדן כושר עבודה.
 5. קצבה חבת מס המשתלמת מאת ביטוח לאומי.
 6. מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות.
 7. סכום המתקבל עקב היוון קצבה מהקצבאות האמורות בסעיפים 1-4.

כאשר ההכנסה מסווגת כהכנסה מיגיעה אישית ינתן פטור ממס על הקצבה, שיעורי המס מעבר לפטור הם רגילים.

סוגי קצבאות

קצבה – קצבה המשתלמת מאת מעסיק, קופ"ג או אובדן כושר עבודה והכל למעט קצבת שאירים [קצבת שאירים המשתלמת ממקורות אלה פטורה ממס עד ל- 8,360 ש"ח לחודש ואינה תלויה בהכנסות].
קצבה מזכה – סך הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת.
קצבה מוכרת – חלק מקצבה שמשלמת קופ"ג לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים.

פטור על קצבה מזכה

מועד הזכאות? המאוחר מבין גיל פרישה לבין מועד קבלת הקצבה המזכה החודשית. כלומר גבר בגיל 63 שמקבל פנסיה מוקדמת אינו נהנה מפטור ממס על הקצבה, היא יקבל את ההטבה החל מגיל 67. גבר שפרש בגיל 67 אך אינו מקבל קצבה אינו זכאי להטבה עד שיתחיל לקבל קצבה.
קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על 49% (פטור  התקרה עד שנת 2020) מתקרת הקצבה המזכה (בשנת 2017 תקרת הקצבה המזכה הינה 8,360 ש"ח). חלק מהפטור יהיה מושפע ממשיכת מענקי הפרישה פטורים שנמשכו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה ולקבלת הקצבה. וחלקו האחר מוענק בכל מקרה ואינו מותנה באי משיכת מענקי פרישה אבל מתקזז עם היוון הקצבה.

שיעורי הפטור לפי פעימות:
 1. 2017 – 35% מותנה באי מימוש מענקי פרישה ו- 14% לא מותנה, סה"כ 49% פטור.
 2. 2020 – 35% מותנה באי מימוש מענקי פרישה ו- 17% לא מותנה, סה"כ 52% פטור.
 3. 2025 – 35% מותנה באי משיכת מענקי פרישה ו- 32% לא מותנה, סה"כ 67% פטור.

פטור על קצבה מוכרת

הפטור על קצבה מוכרת אינו מוגבל בתקרה מתקזז עם הפטור על קצבה מזכה אך הוא מתקזז עם היוון הקצבה. קצבה מוכרת הינה קצבה הנובעת מתשלומים פטורים שהם:

 1. הפקדות מעסיק לקופה על שם העובד למרכיב תגמולים ואכ"ע מעל ההפקדה הפטורה וכן הפקדות מעסיק לפיצויים מעבר לתקרת הפיצויים.
 2. הפקדת עובד לתגמולים מעל להפקדה המעניקה זיכוי במס.
 3. פיצויים פטורים שהושארו בקופת גמל לחיסכון לשם קבלת קצבה.
 4. כספי מוטבים בקופת גמל לחיסכון שהושארו לשם קבלת קצבה.
 5. כל הפקדה של יחיד לקופת גמל במעמד עצמאי, שלא היה זכאי לקבל בגינה הטבות מס בהפקדה.

Share this post

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.