fbpx

תכנון פיננסי וצוואות

שילוב בין ידע משפטי ופיננסי

תכנון פיננסי וצוואות

אנחנו חושבים ומאמינים שתכנון הון משפחתי על ידי עריכת צוואה הכתובה בצורה קפדנית ומתוכננת היטב יכולה לשמש את האדם ואת משפחתו בכל שלבי החיים. השיחה הקשה ביותר עם כל משפחה מתמקדת במה שיהיה ביום שלאחר הפטירה, קשה לחשוב מה יהיה ביום שאחרי. מה שבטוח הוא שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לשלוט עליו הוא מה יהיה דין הנכסים שלנו, ההון שלנו, העסק שלנו ומי מהמשפחה יקבל מה. היות ולנו השליטה הבלעדית בנושא הדרך שלנו לטפל בזה היא באמצעות תכנון הון המשפחתי.

תכנון הון משפחתי מתחיל בצוואה

חשוב שכל אדם יקדיש מחשבה ויתכנן את הרכוש המשפחתי ואת העברתו לדור הבא בצורה חכמה, קפדנית ומפורטת. האם גל אדם חייב שתהיה לו צוואה? התשובה היא כן! כל אדם חייב שתהיה לו צוואה (אין חובה כזו בחוק לכן אנו ממליצים שלכל אדם תהיה צוואה). צוואה זו דרכו של אדם לומר את מה שרצה לומר אך לא הספיק, זו דרכו למסור לבאים אחריו את המפתחות לנכסים על מנת שימשיכו את המסורת שלו ואת דרכו, זו גם יכולה להיות ההזדמנות היחידה האחרונה שלו באמצעותה הוא יכול לשמור על שלום בית.

הצורך בתכנון צוואה וכתיבתה עולה ומחייב במקרים של משפחות עתירות הון ונכסים במטרה ליישם את רצונו של האדם וגם כי הוא רוצה:

  1. שתהיה חלוקת רכוש באופן רצוני ושוויוני.
  2. שתהיה התחשבות בנסיבות המיוחדות של המשפחה.
  3. שלא תהיינה מריבות במשפחה.
  4. להשיג יעילות ודיוק בהתנהלות המשפחתית.

אצלנו ניתן להתאים לכל לקוח את הפתרונות המקיפים והמתאימים ביותר לרבות:

  1. עריכת צוואות
  2. בדיקת צוואות ועדכונן
  3. עריכת ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק
  4. הקמת נאמנויות
  5. העברות ללא תמורה
  6. התאמת המבנה המשפחתי למשפחה, ליחסים בתוכה ולדיני המס restructuring

היתרון שלנו

באמצעות שילוב של תחומי התמקצעות (תכנון פיננסי, מיסוי, השקעות, צוואות) משרדנו יכול לספק ולהתאים את הפיתרון הטוב ביותר לכל לקוח, להגיש, ליישם ולהוציא לפועל כל תכנית בכל שלבי החיים של האדם ומשפחתו.