fbpx

אמנת השירות

פיטר הוד מתחייב לפעול ולספק שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין במטרה לייצר יחסי אמון ואמינות הדדיים ולטווח ארוך. פיטר חרט על דיגלו את השירות ללקוחותיו כאחד מערכי היסוד של העסק. גישה זו שמה במרכז את העשייה והנאמנות לטובת הלקוח בראש סדר העדיפויות.

באמנה זו פיטר הוד מתחייב בפני לקוחותיו כדלקמן:

 1. פיטר יפעל בהתאם לקוח האתי המפורסם כאן
 2. פיטר יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.
 3. פיטר יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.
 4. פיטר ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך זמן סביר ממועד פניית לקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.
 5. פיטר יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה בזמן סביר, וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
 6. פיטר ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר..

גילוי נאות

פיטר הוד מאמין בשקיפות מלאה ועל כן ראוי לציין שפיטר מחזיק ברשיונות נוספים ויכול לעסוק במקביל לעיסוקו כמתכנן פיננסי גם כסוכן ביטוח ו/או מתווך נדל"ן ו/או מאמן לכלכת המשפחה. הפעילות העסקית באתר זה מתייחסת לעיסוקו כמתכנן פיננסי מוסמך CFP וכמנהל תחום פרישה והגיל השלישי בחברת בונים עתיד תכנון פיננסי והסדרי פרישה, מקבוצת אליפים.

 

פיטר הוד מחזיק ברישיונות והסמכות:

 1. מתכנן פיננסי מוסמך CFP
 2. מתכנן פרישה
 3. רישיון תיווך נדל"ן
 4. סוכן ביטוח פנסיוני
 5. סוכן ביטוח כללי

*למען הסר ספק – פיטר הוד אינו יועץ פנסיוני ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני.

 

פרקי זמן סבירים

 • לעניין קיום פגישה – תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.
 • לעניין מענה ראשוני – תוך שני ימי עסקים.
 • לעניין מסירת מסמכים – תוך שלושה ימי עסקים.
 • לעניין מסירת מידע – תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.

שעות פעילות המשרד

ימים א-ה בין השעות 9:00 בבוקר ועד 18:00 בערב, ניתן לתאם פגישה בכל עניין בתאום מראש בלבד.

יצירת קשר עם המשרד

אפשרית באמצעות דוא"ל peter@hod-group.co.il, באמצעות האתר www.hod-group.co.il

באמצעות טלפון ישיר 052-6467605 או פקס 077-3180454